Livsmestring

Inkluderande og trygge fellesskap

today02/02/2023 2

Bakgrunn
share close

Det fins ikkje fullkomne fellesskap, for det fins ikkje fullkomne mennesker. Men vi kan alle vere med å bygge og videreutvikle gode og trygge relasjoner og fellesskap. Trygghet og trivsel forutsetter både kjærlighet og ærlighet – og alle kan vere med å prege felleskapet på ein god måte.Den viktigaste nøkkelen er god kommunikasjon, seier Kjell Aanensen – mangeårig kursholder og sjelesørger og opptatt av tema som har med relasjonane våre å gjere. Intervjuer her er Anne Birgitte Lillebø Bøe


Livsmestring

Rate it
0%