pTro-gjesten

Norges første professor i systematisk teologi med særlig vekt på apologetikk

today07/11/2023 2

Bakgrunn
share close

En sakkyndig nordisk komité tilkjente i slutten av oktober Lars Dahle professorkompetanse i systematisk teologi med særlig vekt på apologetikk. Han er den første i Norge med professortittelen på dette grunnlaget, som heller ikke i europeisk sammenheng er vanlig.

Ukens pTro-gjest har vokst opp i Uppsala i Sverige. Konformitetspresset på ungdomsskolen var tøft på troen han hadde vokst opp med. I undervisningen på gymnaset møtte han de sekulære tankene, men samtidig møtte han L’Abrie-bevegelsen og dens lære. Dette ble Lars Dahles vei inn i apologetikken, en gren som ble særlig vektlagt da han for kort tid siden ble tilkjent professorkompetanse.

Litt tid har gått siden utnevnelsen, Lars Dahle forteller til intervjuer Tolleg Byrkjedal, at det begynner å føles naturlig å være professor, samtidig som det er litt rart, men godt.


pTro-gjesten

Rate it
0%