Odd i Krånå

Ord og uttrykk frå Bibelen, pluss ei soga

today25/09/2020 1

Bakgrunn
share close

Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland 

Odd i Krånå: Ord og uttrykk frå Bibelen og ei soga

Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar fram bibelske ord og uttrykk som me brukar i daglegtale. Han har også ei bibelsoga om to brør og deira foreldre. 

Mandag 21.09.20: God kvardag – programleiar: Inge Kallestad 


Odd i Krånå

Rate it
0%