pTro-presten

Tidebønnens 4 s-er

today30/03/2022

Bakgrunn
share close

Kan vi mennesker legge til rette for et «kairosøyeblikk», spør Ptro-presten Vidar Mæland Bakke i dagens «spire», der han fortsetter å snakke om «tidebønn»? Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.


pTro-presten

Rate it
0%