share close

PTro-presten Vidar Mæland Bakke leser fra sin bok «Disippelrytmer» og oppsummerer i dette avsnittet kapittelet om Langfingerens rytmer, eller det han også kaller for en «misjonal livsstil». Til sammen blir de fire vanene om å velsigne, ete, lære og gå til ordet VELG!


pTro-presten

Rate it
0%